Kompanija
     Home
     O nama
     Istorijat
 Usluge

      Usluge

Dobavlajči
      Dobavljači

Korisnici usluga

      Korisnici usluga

Galerija
     Proizvodi

     Pacijenti

Planovi

     Planovi

Kontakt
     Kontakt

O nama


MontVet je privatna veterinarska ustanova, prva takve vrste u Podgorici, sa sjedištem Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 20, Podgorica, kod Sahat kule. Osnivači Montveta su doktori veterinarske medicine Nebojša Šćekić i Predrag Stojović.

 

Copyright © 2007 MontVet